مقاله ها

۲۰ مهر, ۱۳۹۹
تفاوت نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده
نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده؟
نمودار
۲۰ مهر, ۱۳۹۹
الگوهای کندلی
الگوهای کندلی
کندل استیک در تحلیل تکنیکال یکی از روش های کاربردی برای شناسایی روند سهم می باشد. با استفاده از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال به […]
۲۰ مهر, ۱۳۹۹
نمودار لگاریتمی
نمودار لگاریتمی و فرق آن با نمودار حساب
نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور میباشند : محور افقی برای نشان دادن زمان و محور عمودی برای نشان دادن قیمت است .محور عمودی که نشان […]
۱۸ مهر, ۱۳۹۹
افزایش
افزایش سرمایه چیست ؟
افزایش سرمایه یکی از راه های تامین مالی شرکتهاست .هنگامیکه یک شرکت بخواهدافزایش سرمایه دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز شرکت تامین شود .